Kontakt

Du kan kontakte os på følgende måde:


Ledgaard Advokatfirma
Holbergsgade 28 B, st.
1057 København K.


Tlf. 39 16 14 20

Mail: K@LedgaardAdvokatfirma.dk


CVR nummer: 340 220 38


Bank: Danske Bank.
Reg. nr. 3121.
Kontonummer 315 650 10 26.
(Undgå venligst indbetalinger uden at have modtaget faktura eller anden opkrævning først)

Øvrige oplysninger:


Ledgaard Advokatfirma er organiseret som enkeltmandsvirksomhed med klient-bankkonti i Danske Bank. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til Lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (= ca. dk.kr. 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.


Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside: www.gii.dk. 


Jeg er som advokat beskikket af Justitsministeriet i henhold til retsplejeloven og er medlem af Advokatsamfundet. Ledgaard Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokat-etiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.


I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Ledgaard Advokatfirma og/eller utilfredshed med min adfærd, kan du som klient klage over salærets størrelse og/eller adfærden til:


Advokatnævnets Sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K


Tlf. 33 96 97 98


Nævnets hjemmeside finder du her:
https://www.Advokatnaevnet.dk.


Som dikteret af Advokatsamfundets vedtægter § 61 er Ledgaard Advokatfirma dækket af ansvarsforsikring, som dækker ansvarspådragende fejl på op til kr. 2.500.000. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Ledgaard Advokatfirma, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. 

I henhold til § 62 i Advokatsamfundets vedtægter skal der endvidere være stillet en garanti på op til kr. 5.000.000 dækkende den situation, at advokaten misbruger midler, som han er betroet af klienter. Begge ordninger er tegnet hos Riskpoint A/S, Hammerensgade 4, 1267 København K., under police nr. 20.201-12718.


Ledgaard Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.Har du en mening om hjemmesiden?
Har du en mening om hjemmesiden, så fortæl os den.
Det kan hjælpe os med at gøre hjemmesiden bedre.

På forhånd tak.