Entreprise

Står du overfor at skulle bygge hus – enten på din egen grund eller på en grund, du køber sammen med det kommende hus – er det meget afgørende for projektets succes, at entreprisekontrakten er i orden. Entreprisekontrakten er den kontrakt, der bliver oprettet mellem dig som bygherre og typehusfirmaet/hovedentreprenøren som entreprenør, og som regulerer hele aftaleforholdet vedr. husets opførelse.

 

Mange entreprisekontrakter sikrer desværre mere entreprenøren end bygherren – og der er meget stor forskel på kvaliteten af de aftalegrundlag, de forskellige udbydere af nyopførte huse arbejder med. Derfor er det vigtigt at få forhandlet et aftalegrundlag på plads, som så vidt muligt forebygger, at de problemer, der næsten altid opstår i løbet af et byggeprojekt, medfører tab for dig som bygherre.

 

Vores bistand: Vi gennemgår entreprisekontrakten, bilagene samt servitutter, lokalplan og lign. på den grund, der skal bygges på. Derpå gennemgår vi det hele med dig, og udfærdiger på den baggrund en forbeholdsskrivelse til entreprenøren. Skrivelsen indeholder de ændringer til entreprisekontrakten, som vores gennemgang giver anledning til. Denne skrivelse er sammen med entreprisekontrakten dit samlede tilbud til entreprenøren, som således skal acceptere begge dele, før der er en aftale. Det forhandler vi på plads med entreprenøren.

 

Det er vigtigt, at vores gennemgang af kontrakten med dig finder sted inden kontrakten bliver bindende for dig – derfor skal du enten undlade at underskrive den, før du har gennemgået den med os – eller skrive den under, men inden da få indføjet i kontrakten: ”Nærværende aftale er fra bygherres side betinget af, at Ledgaard Advokatfirma kan godkende aftalen i sin helhed. Eventuelle indsigelser skal være entreprenør i hænde senest 8 hverdage efter Ledgaard Advokatfirmas modtagelse af entreprisekontrakten med bygherre og entreprenørs underskrifter, inklusiv alle bilag.”

 

Uanset om du har underskrevet kontrakten med advokatforbehold eller undladt at underskrive den, så bed entreprenøren maile hele aftalegrundlaget inkl. alle bilag til dig og til os – når vi modtager materialet fra entreprenøren kontakter vi dig, og aftaler det nærmere forløb.

 

Vores salær udgør kr. 8.000,- inkl. moms, hvis der er tale om entreprise på egen grund.

 

Hvis der både er tale om entreprise og grundkøb i den forbindelse: Ring for tilbud.