Familiehandel

Nogle gange skifter fast ejendom ejer indenfor familien. Det kan f.eks. være 2 søskende, der køber deres forældres sommerhus, eller sønnen, der køber den lejlighed, han har boet til leje i de sidste 4 år, og som i det tidsrum har været ejet af hans forældre.

 

I sådanne tilfælde er det normalt ikke nødvendigt at lade handlen følge de samme procedurer, som hvis de to handlende parter ikke var i familie – omvendt skal aftalegrundlaget i handlen sikre, at familiefreden kan fortsætte.

 

Vores bistand kan f.eks. bestå i følgende: Vi mailer dig en liste med oplysninger og bilag, vi skal have fra dig, for at starte sagen op. Når vi har dem, udarbejder vi købsaftalen, og indhenter parternes underskrifter på den. Når købesummen er på plads, berigtiger vi handlen, dvs. udarbejder skøde, tinglyser det, og – hvis sagens parter har tilvalgt det – udarbejder og sørger for afregning af refusionsopgørelse. Refusionsopgørelsen er et afsluttende regnskab, hvor man gør op, om f.eks. sælger har betalt en udgift på ejendommen, der rækker ind i købers ejerperiode – i så fald skal sælger have et beløb retur fra køber. Det kan f.eks. være ejendomsskatter, vandbetaling á conto eller grundejerforeningskontingent.

 

I de fleste familiehandler kan parterne relativt nemt selv afregne den slags efterbetalinger internt, og i så fald bliver vores salær mindre, da vi så ikke skal udarbejde refusionsopgørelsen. En anden mulighed er, at parterne aftaler, at der ikke skal udarbejdes refusionsopgørelse.

 

Vores salær for en familiehandel udgør kr. 7.500,- inkl. moms – hvis vi ikke skal udarbejde refusionsopgørelse udgør salæret kr. 6.500,- inkl. moms.