Fast ejendom - øvrigt

Hvis du har brug for juridisk bistand til andre ting vedr. fast ejendom, end dem du kan finde i de ovenstående punkter, er du meget velkommen til at kontakte os. Det kunne f.eks. være oprettelse af eller ændring til en samejeoverenskomst, tinglysning af ændringer til en ejerforeningsvedtægt, eller noget helt andet. Vi kan bistå med det meste, der har med fast ejendom at gøre.


Hvis vi ikke kan hjælpe dig med det aktuelle problem kan vi ofte henvise til en anden advokat, vi har erfaring for gør et godt og pris-rimeligt stykke arbejde, og som vi ved har forstand på netop det, din henvendelse drejer sig om.