Ægtepagter og særeje

Hvis et ægteskab har udviklet sig sådan, at næste skridt er skilsmisse, har de færreste ægtefæller lyst at aflevere en del af deres formue til den anden ægtefælle. Den situation kan man undgå at havne i ved at oprette skilsmisse-særeje eller fuldt særeje. Det gøres ved såkaldt ”ægtepagt”, som er en skriftlig aftale, der specificerer hvad der er aftalt om særeje, herunder hvilken type særeje, der er aftalt. Ægtepagten skal tinglyses for at være gyldig.


Har man ikke oprettet særeje, er udgangspunktet for ægtefæller ved skilsmisse, at begges egenkapital (aktiver fratrukket gæld) lægges sammen og divideres med 2. Derved fremkommer hver ægtefælles ”boslod”, der således i sagens natur er lige store. Skilsmissen medfører, at hver ægtefælle "tager sin boslod og går". Hvis man ikke ønsker denne deling i tilfælde af skilsmisse, skal ægtepagt om særeje oprettes.


Ægtepagt om særeje kan også anvendes til at ændre bodelingen ved død, evt. kombineret med testamente.


Vores bistand: Vi gennemgår sammen med jer hvilken type særeje, der passer bedst til jeres situation og ønsker, skriver ægtepagten, indhenter jeres godkendelse, og tinglyser den.


Regn med et salær på kr. 3.500,- inkl. moms, og kr. 1.730,- i tinglysningsafgift til staten. Hvis ægtepagten bliver meget kompliceret kan salæret blive lidt højere, men sjældent over kr. 6.000,- inkl. moms.