Køb af andelsbolig, gennem ejendomsmægler

I gamle dage var andelsboliger berømt for at være meget billige i anskaffelse – til gengæld blev der ofte betalt penge under bordet. Begge dele er fortid nu.

Når man køber en andelsbolig betaler man for den del af foreningens egenkapital, man bliver medejer af. Jo større værdi, foreningen i sit regnskab ansætter ejendommen til, jo højere bliver egenkapitalen, og  jo dyrere bliver lejlighederne at købe. Derfor skal man være meget opmærksom på, om ejendommen er sat til en realistisk pris i foreningens regnskab. Mange andelsboligforeninger har de sidste 15 år opskrevet værdien af deres ejendom ganske gevaldigt.

Endvidere skal man interessere sig for de lån, som foreningen har optaget; er det f.eks. flexlån, der bliver væsentlig dyrere for foreningen – og dermed for dig som kommende medlem – hvis renten stiger?

Andelsboliger har den fordel frem for ejerboliger, at de ikke betaler ejendomsværdiskat. Til gengæld kan man ikke optage realkreditlån i den enkelte andelsbolig – det kan kun foreningen, og i den samlede ejendom. Det gør det svært at sammenligne en andelsbolig med en ejerbolig – og dog.

En god øvelse ved køb af andelsbolig er nemlig følgende: Få mægler til at oplyse, hvad lejlighedens andel af foreningens samlede gæld er. Læg dertil den pris, du skal betale for lejligheden. Så får du et tal, som du nogenlunde kan sammenligne med kontantprisen på en tilsvarende ejerlejlighed.

Hvis du står for at købe andelsbolig kan vi hjælpe dig, men vi kan bedst hjælpe dig, hvis du iagttager en simpel regel: ENTEN venter du med at underskrive købsaftalen, til vi har gennemgået den med dig ELLER du underskriver købsaftalen inden vi har gennemgået den med dig, men så SKAL der være indsat et advokatforbehold i købsaftalen – typisk i dens afsnit kaldet ”Individuelle vilkår”.

Advokatforbeholdet skal være formuleret som følger: ”Nærværende handel er betinget af, at Ledgaard Advokatfirma kan godkende handlen i sin helhed. Evt. indsigelser skal være mægler i hænde senest 5 hverdage efter Ledgaard Advokatfirmas modtagelse af materialet.”

På den måde sikrer vi, at vi kan trække dig ud af handlen, hvis der er grund til det, uden at du skal betale fortrydelses-godtgørelse til sælger.

Uanset hvilken af de to metoder, du vælger, så bed mægler om at maile både købsaftalen og samtlige handlens bilag til os og til dig. Når vi får sagen ind fra mægler kontakter vi dig, og aftaler tid for et møde med dig – det kan være her på kontoret , men vi kan også klare mødet over telefonen, hvis du foretrækker det.

Baseret på gennemgangen af handlen med dig udarbejder vi en forbeholds-skrivelse med de forbehold/ændringer/præciseringer af aftalegrundlaget, som er nødvendige. Den fremsender vi til mægler – dit samlede bud til sælger er så købsaftalen og vores forbeholdsskrivelse. Sælger skal acceptere begge dele, før handlen er indgået. Det vil sælger ikke altid – så forhandler vi aftalegrundlaget på plads med mægler.

Når aftalegrundlaget er på plads, kontrollerer vi, at de bilag, som vi måtte have betinget handlen af ikke giver anledning til indsigelser, kommer, og er OK, dvs. ikke indeholder nye og negative oplysninger. Når det er på plads, og fortrydelsesretten er udløbet, er handlen endelig. Vi tjekker også, at købesummen bliver erlagt som aftalt.

Da der ikke skal udarbejdes skøde og foretages tinglysning ved køb af andelsbolig, stopper vores assistance her. Derfor er det billigere at bruge os til køb af andelsbolig end til køb af ejerbolig.

Vores salær for hele forløbet er kr. 7.000,- inkl. moms.

Nogle gange sker det, at handlen ikke bliver gennemført. Det kan være der pludselig kommer en køber 2 på banen, der overbyder dig, og som sælger så vælger at sælge til – det kan også være du under vores gennemgang af handlen bliver opmærksom på nogle forhold ved ejendommen, der gør, at du ikke ønsker at købe den alligevel. Hvis handlen falder til jorden, inden vi har gennemgået den sammen, koster det ikke noget. Hvis handlen falder til jorden efter vi har gennemgået den sammen, og forbeholdsskrivelsen er mailet til mægleren, har vi brugt en del tid på det, og det kan vi ikke gøre gratis – derfor fakturerer vi i så fald kr. 5.000,- inkl. moms.