Køb af ejerbolig, gennem ejendomsmægler

Hvis du står for at købe ejerbolig – det være sig ejerlejlighed, grund, hus, sommerhus eller ideel anpart – kan vi hjælpe dig, men vi kan bedst hjælpe dig, hvis du iagttager en simpel regel: ENTEN venter du med at underskrive købsaftalen, til vi har gennemgået den med dig ELLER du underskriver købsaftalen inden vi har gennemgået den med dig, men så SKAL der være indsat et advokatforbehold i købsaftalen – typisk i dens afsnit 11 ”Individuelle vilkår”.

 

Advokatforbeholdet skal være formuleret som følger: ”Nærværende handel er betinget af, at Ledgaard Advokatfirma kan godkende handlen i sin helhed. Evt. indsigelser skal være mægler i hænde senest 5 hverdage efter Ledgaard Advokatfirmas modtagelse af handlens bilag inklusiv købsaftalen med købers og sælgers underskrift.”

 

På den måde sikrer vi, at vi kan trække dig ud af handlen, hvis der er grund til det, uden at du skal betale fortrydelses-godtgørelse til sælger.

 

Uanset hvilken af de to metoder, du vælger, så bed mægler om at maile både købsaftalen og samtlige handlens bilag til os og til dig. Når vi får sagen ind fra mægler kontakter vi dig, og aftaler tid for et møde med dig – det kan være her på kontoret , men vi kan også klare mødet over telefonen, hvis du foretrækker det.

 

Baseret på gennemgangen af handlen med dig udarbejder vi en forbeholds-skrivelse med de forbehold/ændringer/præciseringer af aftalegrundlaget, som er nødvendige. Den fremsender vi til mægler – dit samlede bud til sælger er så købsaftalen og vores forbeholdsskrivelse. Sælger skal acceptere begge dele, før handlen er indgået. Det vil sælger ikke altid – så forhandler vi aftalegrundlaget på plads med mægler.

 

Når aftalegrundlaget er på plads kontrollerer vi, at de bilag, som vi måtte have betinget handlen af ikke giver anledning til indsigelser, kommer, og er OK, dvs. ikke indeholder nye og negative oplysninger.

 

Når købesummen er på plads, dvs. udbetalingen er deponeret hos mægler, og der er stillet bankgaranti for resten, berigtiger vi handlen, dvs. udarbejder skødet og tinglyser det, samt udarbejder refusionsopgørelsen.

 

Refusionsopgørelsen er et afsluttende regnskab, hvor man gør op, om f.eks. sælger har betalt en udgift på ejendommen, der rækker ind i købers ejerperiode – i så fald skal sælger have et beløb retur fra køber. Det kan f.eks. være ejendomsskatter, vandbetaling á conto eller grundejerforeningskontingent.

 

Når du har fået overdraget ejendommen, skødet er lyst anmærkningsfrit, og refusionsopgørelsen er afregnet, er handlen afsluttet.

 

Vores salær for hele forløbet er kr. 12.000,- inkl. moms.

 

Nogle gange sker det, at handlen ikke bliver gennemført. Det kan være der pludselig kommer en køber 2 på banen, der overbyder dig, og som sælger så vælger at sælge til – det kan også være du under vores gennemgang af handlen bliver opmærksom på nogle forhold ved ejendommen, der gør, at du ikke ønsker at købe den alligevel. Hvis handlen falder til jorden, inden vi har gennemgået den sammen, koster det ikke noget. Hvis handlen falder til jorden efter vi har gennemgået den sammen, og forbeholdsskrivelsen er mailet til mægleren, har vi brugt en del tid på det, og det kan vi ikke gøre gratis – derfor fakturerer vi i så fald kr. 8.500,- inkl. moms.

Hvis handlen falder til jorden pga. dine egne forhold - din bank kan ikke godkende dig, du fortryder købet medens det stadig kan annulleres eller lign. - så faktureres efter forbrugt tid. Det vil meget sjældent andrage mere end kr. 10.000,- inkl. moms, afhængig af hvor langt hen i forløbet, handlen er nået.