Køb/salg af erhvervsejendom

Hvis du eller dit selskab står for at købe eller sælge en erhvervsejendom, kan vi bistå dig.

Hvis du eller dit selskab står for at købe en erhvervsejendom, hvor sælger er repræsenteret ved ejendomsmægler (eller advokat, revisor eller lign.), der står for udarbejdelsen af købsaftalen, vil forløbet være som følger:

Indledningsvist kan vi bedst hjælpe dig, hvis du iagttager en simpel regel: ENTEN venter du med at underskrive købsaftalen, til vi har gennemgået den med dig ELLER du underskriver købsaftalen inden vi har gennemgået den med dig, men så SKAL der være indsat et advokatforbehold i købsaftalen.

Advokatforbeholdet skal være formuleret som følger: ”Nærværende handel er betinget af, at Ledgaard Advokatfirma kan godkende handlen i sin helhed. Evt. indsigelser skal være mægler i hænde senest 5 hverdage efter Ledgaard Advokatfirmas modtagelse af materialet.”

På den måde sikrer vi, at vi kan trække dig ud af handlen, hvis der viser sig grund til det.

Uanset hvilken af de to metoder, du vælger, så bed mægler om at maile både købsaftalen og samtlige handlens bilag til os og til dig. Når vi får sagen ind fra mægler kontakter vi dig, og aftaler tid for et møde med dig – det kan være her på kontoret, men vi kan også klare mødet over telefonen, hvis du foretrækker det.

Baseret på gennemgangen af handlen med dig udarbejder vi en forbeholds-skrivelse med de forbehold/ændringer/præciseringer af aftalegrundlaget, som er nødvendige. Den fremsender vi til mægler – dit samlede bud til sælger er så købsaftalen og vores forbeholdsskrivelse. Sælger skal acceptere begge dele, før handlen er indgået. Det vil sælger ikke altid – så forhandler vi aftalegrundlaget på plads med mægler.

Når aftalegrundlaget er på plads kontrollerer vi, at de bilag, som vi måtte have betinget handlen af ikke giver anledning til indsigelser, kommer, og er OK, dvs. ikke indeholder nye og negative oplysninger. Når det er på plads, er handlen endelig.

Når købesummen er på plads, dvs. udbetalingen er deponeret hos mægler, og der er stillet bankgaranti for resten, berigtiger vi handlen, dvs. udarbejder skødet og tinglyser det, samt udarbejder refusionsopgørelsen.

Refusionsopgørelsen er et afsluttende regnskab, hvor man gør op, om f.eks. sælger har betalt en udgift på ejendommen, der rækker ind i købers ejerperiode – i så fald skal sælger have et beløb retur fra køber. Det kan f.eks. være ejendomsskatter, vandbetaling á conto eller lign.

Vi har ikke faste priser for bistand ved køb af erhvervsejendom, da sagerne er meget forskellige i tidsforbrug, men et priseksempel: Et selskab køber for 2,5 mio. kr. en kombineret lager- og kontor-ejendom, som køber skal bruge til at drive sit eget erhverv i. Ejendommen overtages uden lejemål. Vort salær udgør kr. 12.000,- exclusive moms, dvs. kr. 15.000,- inkl. moms.

Nogle gange sker det, at handlen ikke bliver gennemført. Det kan være der pludselig kommer en køber 2 på banen, der overbyder dig, og som sælger så vælger at sælge til – det kan også være du under vores gennemgang af handlen bliver opmærksom på nogle forhold ved ejendommen, der gør, at du ikke ønsker at købe den alligevel. Hvis handlen falder til jorden, inden vi har gennemgået den sammen, koster det ikke noget. Hvis handlen falder til jorden umiddelbart efter vi har gennemgået den sammen, og forbeholdsskrivelsen er mailet til mægleren, har vi brugt en del tid på det, og det kan vi ikke gøre gratis – derfor fakturerer vi i så fald efter tidsforbrug, men det vil sjældent overstige kr. 8.000,- inkl. moms.

Køb af erhvervsejendom, hvor sælger ikke sørger for aftalegrundlaget, og vi derfor skal udarbejde det: Ring eller mail for et gratis uforpligtende tilbud.

Hvis du eller dit selskab skal sælge en erhvervsejendom, og har fundet en køber, kan vi også hjælpe.

Vores bistand til dig består af følgende:  Du modtager fra os en liste med de bilag, vi skal bruge. Når vi har bilagene, udarbejder vi en købsaftale, som køber så bør gennemgå med sin egen advokat.

Når købers advokat har gennemgået købsaftalen med køber, udfærdiger købers advokat normalt en forbeholdsskrivelse, med købers evt. tilføjelser til købsaftalen. Købsaftalen med købers underskrift sammen med købers advokats forbeholdsskrivelse udgør så købers samlede tilbud til dig.

Vi gennemgår herefter med dig hele aftalegrundlaget, og forhandler det dernæst på plads med købers advokat, så vi når frem til at have et af begge parter tiltrådt aftalegrundlag. Derefter indhenter vi de bilag, som købers advokat måtte have krævet i sin forbeholdsskrivelse. Vi tjekker også, at køber deponerer/stiller sikkerhed for købesummen som aftalt.

Købers advokat skal nu i gang med at berigtige handlen, dvs. udarbejde og tinglyse det digitale skøde, samt udarbejde og afregne refusionsopgørelsen. Refusionsopgørelsen er det afsluttende regnskab, hvor man gør op, om f.eks. sælger har betalt en udgift på ejendommen, der rækker ind i købers ejerperiode – i så fald skal sælger have et beløb retur fra køber. Det kan f.eks. være ejendomsskatter, vandbetaling á conto eller lign.

Vi kontrollerer, at skødet er korrekt udformet, at refusionsopgørelsen er korrekt, og i det hele taget at berigtigelsen kører, som den skal.

Når ejendommen er overdraget til køber, skødet er tinglyst uden anmærkninger, og refusionsopgørelsen er afregnet og afsluttet, er handlen gennemført, og vores assistance slut.

Det er svært at oplyse en fast pris for en sådan handel, da sagerne er meget forskellige i tidsforbrug. Derfor: Ring eller mail - når vi kender lidt mere til ejendommen og handlens vilkår kan vi normalt give dig en fast pris for vores bistand.

Hvis køber ikke ønsker at bruge advokat, kan vi stå for hele forløbet – dvs. også berigtigelsen. Det vil koste lidt mere i salær – ring eller mail for tilbud - men det er så normalt, at det samlede salær deles mellem køber og sælger efter fælles aftale, idet køber jo sparer en del penge ved at overlade alt arbejdet til din advokat.