Lejekontrakter

Lejelovgivningen i Danmark er desværre meget kompliceret og formalistisk – og tager derudover udgangspunkt i, at lejer er en stakkel, som dårligt kan læse, medens udlejer notorisk anses som en udspekuleret blodsuger, som lejer skal beskyttes mod. Derfor er det især vigtigt for udlejer, at lejekontrakten er udformet så korrekt som muligt – udlejer kan komme grumme galt af sted, hvis lejekontrakten ikke er gennemarbejdet og gør lejer særskilt opmærksom på evt. afvigelser fra lejelovgivningen. En korrekt udformet lejekontrakt er ikke en garanti mod problemer – men en sjusket og fejlfyldt lejekontrakt er næsten garanti for problemer.


En lejekontrakt er også ofte nødvendig ved forældrekøb, da mange ejerforeninger har skrevet ind i deres vedtægter, at ejerforeningens administrator skal have lejekontrakten til godkendelse, hvis en lejlighed skal lejes ud.


Vores bistand består i, at vi mailer dig en liste over de oplysninger, vi skal bruge, for at kunne udarbejde lejekontrakten. Når vi har dine svar, udarbejder vi lejekontrakten, så den er klar til lejers og udlejers underskrift.


Prisen herfor udgør kr. 2.400,- inkl. moms. Og husk: hvis udlejningsforholdet skattemæssigt kører under

virksomhedsordning, er udgiften fradragsberettiget.