Mangler

Det sker ikke sjældent, at køber af en fast ejendom noget tid efter overtagelsen opdager, at ejendommen ikke var helt som forventet.


Reglerne om tilstandsrapport og ejerskifteforsikring har ikke gjort det nemmere at overskue, hvor man som ejer/køber af ejendommen står juridisk i en sådan situation. Erhvervsejendomme og de fleste lejligheder er upåvirket af disse regler, da de sælges udenfor ordningen med tilstandsrapport – men for f.eks. en-familiehuse har reglerne stor betydning.


Hvis du har opdaget mangler ved din ejendom – hvad enten det er en erhvervsejendom, en lejlighed eller et hus - som du overvejer at gøre gældende overfor sælger eller den bygningssagkyndige, der udarbejdede tilstandsrapporten, er du velkommen til uforpligtende at kontakte os for en bedømmelse af sagen - både af hvor du står juridisk, men også af omkostningerne ved evt. at føre en sådan sag.


Under alle omstændigheder bør du – hvis ikke du allerede har gjort det – undersøge, om du har en retshjælps-forsikring. En sådan er indeholdt i de fleste familie-forsikringer. Den medfører, at dit forsikringsselskab som udgangspunkt dækker dine sagsomkostninger, men det forudsætter, at forsikringsselskabet har godkendt sagen til retshjælp. En retshjælpsforsikring indeholder ofte en selvrisiko, f.eks. kr. 5.000,-, og en maks. dækning, f.eks. kr. 150.000,-.