Retssager

Hvis du er blevet involveret i en retssag som sagsøgt – eller er involveret i en strid, hvor du overvejer at anlægge retssag mod nogen - er du velkommen til uforbindende at kontakte os. Vi skal så høre lidt om sagens forløb og omfang, og tager derefter stilling til, om det er noget vi kan hjælpe dig med.


Hvis ikke, kan vi som regel anbefale en anden advokat med speciale i det, din sag måtte dreje sig om, og som vi ved gør et ordentligt stykke arbejde.


Under alle omstændigheder bør du – hvis ikke du allerede har gjort det – undersøge, om du har en retshjælps-forsikring. En sådan er indeholdt i de fleste familie-forsikringer. Den medfører, at dit forsikringsselskab som udgangspunkt dækker dine sagsomkostninger, hvis du taber sagen, men det forudsætter, at forsikringsselskabet har godkendt sagen til retshjælp. En retshjælpsforsikring indeholder ofte en vis selvrisiko, f.eks. kr. 5.000,-, og en maks. dækning, f.eks. kr. 150.000,-.