Sælg selv

Hvis du vil sælge din faste ejendom, og har fundet en køber, kan vi hjælpe dig med hele forløbet.  

 

Vores bistand til dig består af følgende:  Du modtager fra os en liste med de bilag, vi skal bruge. Når vi har bilagene, udarbejder vi en købsaftale, som køber så bør gennemgå med sin egen advokat  (Nogle gange ønsker køber ikke at bruge egen advokat – det vender vi tilbage til).

 

Når købers advokat har gennemgået købsaftalen med køber, udfærdiger købers advokat normalt en forbeholdsskrivelse med købers evt.  tilføjelser til købsaftalen. Købsaftalen med købers underskrift sammen med købers advokats forbeholdsskrivelse udgør så købers samlede tilbud til dig.

 

Vi gennemgår herefter med dig hele aftalegrundlaget, og forhandler det dernæst på plads med købers advokat, så vi når frem til at have et af begge parter tiltrådt aftalegrundlag. Derefter indhenter vi de bilag, som købers advokat måtte have krævet i sin forbeholdsskrivelse. Vi tjekker også, at køber deponerer/stiller sikkerhed for købesummen som aftalt. 

 

Købers advokat skal nu i gang med at berigtige handlen, dvs. udarbejde og tinglyse det digitale skøde, samt udarbejde og afregne refusionsopgørelsen. Refusionsopgørelsen er et afsluttende regnskab, hvor man gør op, om f.eks. sælger har betalt en udgift på ejendommen, der rækker ind i købers ejerperiode - i så fald skal sælger have et beløb retur fra køber. Det kan f.eks. være ejendomsskatter, vandbetaling á conto eller grundejerforeningskontingent.

 

Vi kontrollerer, at skødet er korrekt udformet, at refusionsopgørelsen er korrekt, og i det hele taget at berigtigelsen kører, som den skal.

 

Når ejendommen er overdraget til køber, skødet er endeligt tinglyst uden anmærkninger, og refusionsopgørelsen er afregnet og afsluttet, er handlen gennemført, og vores assistance slut.

 

Vores salær for hele forløbet er kr. 12.000,- inkl. moms.

 

Hvis køber ikke ønsker at bruge advokat kan vi stå for hele forløbet – dvs. også berigtigelsen. Det vil koste lidt mere i salær – ring eller mail for tilbud - men det er så normalt, at det samlede salær deles mellem køber og sælger efter fælles aftale, idet køber jo sparer en del penge ved ikke at bruge advokat. Det kan f.eks. aftales, at du betaler kr. 8.000,-, og køber betaler resten.