Samejeoverenskomster

Har du også hørt om et ugift par, der købte fast ejendom sammen, siden gik fra hinanden – og så ikke kunne blive enige om hvad der skulle ske med ejendommen? Det har vi vist alle sammen.


Hvis 2 parter køber en fast ejendom sammen, uden at være gift, er det en god idé at få udfærdiget en aftale, der klart og tydeligt regulerer hvad der skal ske, hvis samlivet ophører. Det kaldes en ”sameje-overenskomst”. I den kan man både skrive ind hvordan samejet skal ophæves, hvis samlivet ophører, men også sikre sig, at den part, der måtte have erlagt mere i kontant udbetaling ved købet af ejendommen end den anden part, ikke bliver snydt.


Det er for sent at udfærdige samejeoverenskomst, når samlivet er revnet. Det skal gøres medens man ikke har brug for den…og ikke forventer at få brug for den.


Prisen for en samejeoverenskomst afhænger af dens længde og hvor kompliceret den ønskes – men regn med kr. 3.500,- inkl. moms som udgangspunkt – og det løber sjældent op i mere end kr. 5.000,- inkl. moms.