Testamenter

Mange kender den svenske forfatter Stieg Larssons bøger –  ”Mænd der hader kvinder”,  ”Pigen der legede med ilden” og ”Luftkastellet der blev sprængt” - og ved, at han pludselig døde som kun 51-årig, uden at have skrevet testamente. Hans samlever gennem mere end 25 år arvede derfor intet – det gjorde til gengæld hans far.


Nøjagtig det samme ville være tilfældet, hvis Stieg Larsson og hans samlever havde boet i Danmark. Hvis den ene part i et ugift par dør, og vedkommende ikke har oprettet testamente, så arver den tilbageblevne intet – uanset hvor mange år, de to har boet sammen, og uanset hvor mange børn, de måtte have sammen. Det kan ændres med et testamente.


Også for mange ægtepar kan det være relevant at oprette testamente - især alle de ægtepar, hvor den ene eller begge ægtefæller har børn af tidligere forhold.


Vores ydelse i den forbindelse består i, at vi sammen gennemgår ønskerne til arvens fordeling og disse ønskers overensstemmelse med arvereglerne, således at vi når frem til en model for arvens fordeling, der ”holder vand”, og sikrer at arven så vidt muligt bliver fordelt som ønsket. Derefter skriver vi testamentet, og fremsender det til godkendelse hos jer. Når testamentet er godkendt skal det underskrives overfor en notar, dvs.  byretten.


Vores salær vil som regel udgøre kr. 3.000,- inkl. moms, dertil kommer et gebyr til notaren på p.t. kr. 300,-.

Hvis testamentet skal være mere detaljeret og kræver et væsentligt højere tidsforbrug end normalt, kan salæret blive højere – men sjældent over kr. 5.000,- inkl. moms.