Køb af bolig - uden mægler/rådgiver

Hvis du står for at skulle købe en fast ejendom af en sælger, som ikke anvender ejendomsmægler eller advokat, kan vi hjælpe dig.

Hvis du er i nær familie med sælger: Se under produkt-punktet Familiehandel.

Hvis du ikke er i nær familie med sælger vil forløbet være som følger:

Vores bistand til dig består af følgende:  Du og sælger modtager fra os en liste med de bilag, vi skal bruge. Når vi har bilagene, udarbejder vi en købsaftale, som vi derefter gennemgår med dig sammen med handlens bilag, så du ved hvad du skriver under på.

Derefter underskriver du købsaftalen, og vi indhenter dernæst sælgers underskrift. Når den foreligger, har vi et af begge parter tiltrådt aftalegrundlag.

Når din bank har deponeret udbetalingen hos sælgers bank på en spærret konto, og stillet bankgaranti for resten af købesummen, går vi i gang med berigtigelsen, dvs. udarbejder og tinglyser det digitale skøde.

Op til overtagelsesdagen tjekker vi, at alt er på plads til nøgleoverdragelse mellem dig og sælger. Efter overtagelsesdagen udarbejder vi refusionsopgørelsen, som er et afsluttende regnskab, hvor man gør op, om f.eks. sælger har betalt en udgift på ejendommen, der rækker ind i købers ejerperiode - i så fald skal sælger have et beløb retur fra køber. Det kan f.eks. være ejendomsskatter, vandbetaling á conto eller grundejerforeningskontingent.

Når ejendommen er overdraget til dig, skødet er endeligt tinglyst uden anmærkninger, og refusionsopgørelsen er afregnet og afsluttet, er handlen gennemført, og vores assistance slut.

Vores salær for hele forløbet er kr. 14.000,- inkl. moms. Da sælger sparer en hel del ved at overlade alt arbejdet til din advokat, er det normalt i sådanne handler, at betalingen af vores salær deles mellem køber og sælger efter aftale, f.eks. således at sælger og køber betaler kr. 7.000,- hver.

Ovenstående gælder ejerbolig. Hvis der er tale om en andelsbolig bliver vores salær væsentligt lavere, dels fordi andelsboligforeningens administrator typisk udarbejder købsaftalen, dels fordi vi ikke skal udarbejde hverken skøde eller refusionsopgørelse. Vores salær vil i så fald udgøre kr. 7.500,- inkl. moms.